Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp

Bạn đang muốn giải thể công ty mà không có nhiều thời gian đi lại hàng chục lần để thực hiện các thủ tục và không nắm rõ được những thủ tục pháp lý. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn,  giúp bạn giải quyết những thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dịch vụ OCT làm gì để giúp bạn ?

1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục quyết toán thuế (đây là phần rắc rối và khó khăn nhất khi thực hiện giải thể công ty và có thể kéo dài trong nhiều tháng nếu không thực hiện đúng các quy định).

2. Tư vấn các bước thanh lý tài sản công ty.

3. Tư vấn các vấn đề liên quan đến người lao động trong công ty và thủ tục BHXH.

Quy trình OCT thực hiện giải thể công ty:

1. Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ sổ sách để quyết toán thuế.
2. Nộp hồ sơ giải thể tại Chi Cục Thuế.
3. Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.
4. Thực hiện đăng bố cáo giải thể công ty.
5. Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.
6. Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo thu hồi dấu.
7. Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.
8. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty.
9. Bàn giao toàn bộ hồ sơ giải thể trả khách hàng.


Lưu ý:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Thời gian có thông báo giải thể từ sở Kế hoạch đầu tư sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục là 7 ngày làm việc.

, , ,