BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Chúng tôi gửi tới quý doanh nghiệp bảng giá dịch vụ kế toán như sau:

1. Dịch vụ kế toán trọn gói

Số lượng hóa đơn phát sinh trong quý (Doanh thu/năm)Thương mại (VNĐ/ tháng)Sản xuất, dịch vụ  (VNĐ/ tháng)Xây dựng, nhà hàng, xây lắp (VNĐ/ tháng)Doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực (VNĐ/ tháng)
Không phát sinh500,000500,000500,000500,000
0-10 (< 1 tỷ)800,000800,0001,000,000Khảo sát
11-25 (1- 3 tỷ)1,000,0001,500,0002,000,000Khảo sát
26-50 (3-5 tỷ)1,500,0002,000,0002,500,000Khảo sát
Từ 51-75 (5-7 tỷ)2,000,0002,500,0003,000,000Khảo sát
Từ 76-100 (7-10 tỷ) 2,500,000 3,000,000 3,500,000 Khảo sát
Trên 100 (>10 tỷ)Khảo sátKhảo sátKhảo sátKhảo sát

2. Dịch vụ báo cáo tài chính

Số lượng hóa đơn phát sinh trong năm (Doanh thu/năm)Thương mại (VNĐ/ năm)Sản xuất, dịch vụ (VNĐ/ năm)Xây dựng, nhà hàng, xây lắp (VNĐ/ năm)Doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực (VNĐ/ năm)
Không phát sinh1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
0 – 10 (< 500 tr)1,500,0001,500,0002,000,000Khảo sát
11 – 25 (500tr – 1 tỷ)2,000,0002,500,0003,000,000Khảo sát
26 – 50 (1 – 3 tỷ)3,000,0003,500,0004,000,000Khảo sát
51 -75 (3 – 5 tỷ)4,000,0004,500,0005,000,000Khảo sát
76 – 100 (5 – 7 tỷ)5,000,000 5,500,000 6,000,000 Khảo sát
Trên 100 ( > 7 tỷ)Khảo sátKhảo sátKhảo sátKhảo sát
Ghi chú : 

► Báo giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sổ sách, hóa đơn, chứng từ và Doanh thu của Doanh nghiệp

► Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

3. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động

Gói dịch vụ từ :  500.000 – 5.000.000 VNĐ

4. Nội dung công việc:

– Tư vấn quản lý doanh nghiệp 

– Tư vấn kế toán – thuế

– Hướng dẫn lập – bảo quản và sử dụng lưu trữ hoá đơn

– Lập báo cáo thuế hàng tháng : BC thuế GTGT , BC tính hình sử dụng hoá đơn, Thuế TNCN ( nếu có )…

– In và hướng dẫn lưu trữ báo cáo thuế

– Trực tiếp nộp báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ quan quản lý trực tiếp 

– …

Link tải file bảng giá dịch vụ kế toán:

https://octvietnam.com/wp-content/uploads/2020/05/Bảng-giá-kế-toán.xlsx

,