0365823868

THÔNG BÁO : Hạn nộp BCTC năm 2020 và nộp thuế TNDN năm 2020 là ngày 31/03/2021. Đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.