Hướng dẫn khắc phục lỗi eSigner.chrome.tct báo lỗi 404 – chrome esigner 404

404. Đã xảy ra lỗi. Không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết

Lỗi truy cập trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Lỗi thông báo khi cài đặt extention eSigner.chrome.tct, trên Google Chrome để sử dụng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Thời gian gần đây ứng dụng hỗ trợ ký tờ khai online eSigner Chrome đang vướn phải lỗi 404 khi người dùng cài đặt extention này. Đây là bước không thể thiếu để người nộp thuế có thể sử dụng các dịch vụ của Tổng Cục Thuế thông qua trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Ngoài biện pháp sử dụng trình duyệt INTERNET Explorer và kết hợp cài đặt JAVA plugin để sử dụng các dịch vụ trang thuedientu. hotrochukyso.vn xin giới thiệu cách sửa lỗi này, để người NTT tiếp tục sử dụng Google Chrome để sử dụng các dịch vụ của trang thuedientu.

=> Cách khắc phục

NTT sẽ cài đặt extention này bằng hình thức offline. Tức là sẽ import extention này vào trình duyệt Google Chrome bằng chế độ “Nhà phát triển”

1. Tải gói extention về và import vào trình duyệt Google Chrome (lỗi 404).

NTT có thể tải gói extention đã được đóng gói sẵng, được export từ eSginerChromeTCT của Tổng Cục Thuế. Tại đường dẫn sau: eSginerChromeTCT.

(Tải Java nếu cần vào link sau: Java)


Sau khi tải về NTT giải nén ra một thư mục riêng biệt. NTT nháy chuột phải và chọn như hình bên dưới.

Giải nén gói extention ra một thư mục.

2. Mở trình duyệt Google Chrome và truy cập đường dẫn: chrome://extensions (lỗi 404).

Sau đó bật “Chế độ dành cho nhà phát triển”.NTT làm như hình bên dưới.

3. Import extention vào Google Chrome (lỗi 404).

NTT vào trình duyệt Google Chrome và làm theo các bước theo hình bên dưới.

Nếu thành công sẽ hiển thị extention như hình bên dưới.

,