Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn hoàn thuế thu nhập cá nhân (Hoàn thuế TNCN)

   Nói về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân thì hầu như là cá nhân hoặc là không am hiểu luật, hoặc là ngại vì nghĩ rằng thủ tục hành chính vốn rườm rà nên ngại đến việc hoàn thuế TNCN.

   Để tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hoàn thuế TNCN, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế của bạn được đúng và phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

   Kế toán OCT sẽ hỗ trợ tư vấn, giúp bạn hoàn thành các thủ tục hoàn thuế TNCN tốt nhất, dịch vụ hoàn thuế tốt nhất.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC  HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

– Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.

–  Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa đến mức phải nộp thuế.

–  Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–  Thu nhập từ hợp đồng thời vụ hoặc hoa hồng như đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:

Trong trường hợp này khả năng bạn được hoàn thuế cũng rất cao, vì thu nhập được tính để khấu trừ thuế chưa xem xét đến giảm trừ gia cảnh của bạn.

–  Mức thu nhập giảm trong năm: Nếu mức thu nhập giảm đến mức mà thu nhập trung bình năm của bạn rơi vào mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của các tháng trong năm, thì bạn hoàn toàn rơi vào trường hợp được hoàn thuế.

-> Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.

-> Theo luật, thời gian để nhận được tiền hoàn thuế chỉ là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Đăng ký sử dụng dịch vụ và nhận tư vấn miễn phí từ OCT

Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của OCT hoặc đăng ký tư vấn miễn phí trên website: https://octvietnam.com

Hotline: 0365823868

, ,