Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất

Kể từ ngày 1/1/2020 Mức lương tối thiều vùng 2020 sẽ áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng 2020 cụ thể như sau:
Theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ:

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

NHƯ VẬY:

—————————————————————–

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng vào Doanh nghiệp:

1. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
       a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
       b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.(Theo điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP)
Như vậy: Nếu người lao động làm công việc đòi hỏi Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề: => Mức lương tối thiểu vùng phải là:

VùngMức lương tối thiểu vùng cho người đã qua học nghề
Vùng 1= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng
Vùng 2= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng
Vùng 3= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng
Vùng 4 = 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

-> Đây là Mức lương tối thiểu vùng để xây dựng thang bảng lương khi đóng BHXH, BHYT, BHTN.=> Như vậy mức lương đóng BHXH năm 2020 đã tăng lên so với năm 2019.

—————————————————————–

Mức lương tối thiểu vùng qua các năm:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014:

Mức lương tối thiểu vùng 2014  Vùng   
2.700.000 đồng/thángvùng I
2.400.000 đồng/thángvùng II
2.100.000 đồng/thángvùng III
1.900.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015:

Mức lương tối thiểu vùng 2015  Vùng   
3.100.000 đồng/thángvùng I
2.750.000 đồng/thángvùng II
2.400.000 đồng/thángvùng III
2.150.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016:

Mức lương tối thiểu vùng 2016  Vùng   
3.500.000 đồng/thángvùng I
3.100.000 đồng/thángvùng II
2.700.000 đồng/thángvùng III
2.400.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

Mức lương tối thiểu vùng 2017  Vùng   
3.750.000 đồng/thángvùng I
3.320.000 đồng/thángvùng II
2.900.000 đồng/thángvùng III
2.580.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018  Vùng   
3.980.000 đồng/thángvùng I
3.530.000 đồng/thángvùng II
3.090.000 đồng/thángvùng III
2.760.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019  Vùng   
4.180.000 đồng/thángvùng I
3.710.000 đồng/thángvùng II
3.250.000 đồng/thángvùng III
2.920.000 đồng/thángvùng IV

—————————————————————–

750 bình luận trong “Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất

 1. Pingback: buy ciprofloxacin
 2. Pingback: generic sildenafil
 3. Pingback: male ed pills
 4. Pingback: cheap ed pills
 5. Pingback: generic cialis
 6. Pingback: canadian pharmacy
 7. Pingback: Google
 8. Pingback: generic vardenafil
 9. Pingback: Jed Fernandez
 10. Pingback: levitra online
 11. Pingback: app for laptop
 12. Pingback: Ontario classified
 13. Pingback: price of cialis
 14. Pingback: casino slots
 15. Pingback: Sonia Randhawa
 16. Pingback: kratom near me
 17. Pingback: cbd oil for cats
 18. Pingback: Sonia Randhawa
 19. Pingback: Sonia Randhawa
 20. Pingback: Sonia Randhawa
 21. Pingback: Herbal incense
 22. Pingback: loans online
 23. Pingback: consultant seo
 24. Pingback: cash payday
 25. Pingback: quick cash loans
 26. Pingback: viagra cost
 27. Pingback: cialis 5 mg
 28. Pingback: lonny
 29. Pingback: real online casino
 30. Pingback: buy cialis
 31. Pingback: 5 mg cialis
 32. Pingback: CBD for sale
 33. Pingback: cialis to buy
 34. Pingback: ثقة
 35. Pingback: حلوه
 36. Pingback: Escort amsterdam
 37. Pingback: cialis buy
 38. Pingback: Kratom near me
 39. Pingback: local guides
 40. Pingback: RoyalCBD.com
 41. Pingback: RoyalCBD.com
 42. Pingback: Royal CBD
 43. Pingback: RoyalCBD
 44. Pingback: free casino games
 45. Pingback: RoyalCBD.com
 46. Pingback: RoyalCBD
 47. Pingback: RoyalCBD.com
 48. Pingback: Royal CBD
 49. Pingback: RoyalCBD
 50. Pingback: Royal CBD
 51. Pingback: cbd oil wisconsin
 52. Pingback: wyoming cbd
 53. Pingback: RoyalCBD
 54. Pingback: virginia
 55. Pingback: Royal CBD
 56. Pingback: Royal CBD
 57. Pingback: RoyalCBD.com
 58. Pingback: north dakota
 59. Pingback: RoyalCBD.com
 60. Pingback: texas cbd
 61. Pingback: Royal CBD
 62. Pingback: cbd pennsylvania
 63. Pingback: RoyalCBD.com
 64. Pingback: RoyalCBD.com
 65. Pingback: Royal CBD
 66. Pingback: michigan
 67. Pingback: cbd massachusetts
 68. Pingback: maryland
 69. Pingback: Royal CBD
 70. Pingback: illinois
 71. Pingback: maine cbd
 72. Pingback: RoyalCBD.com
 73. Pingback: florida cbd
 74. Pingback: georgia cbd
 75. Pingback: Royal CBD
 76. Pingback: Royal CBD
 77. Pingback: cbd oil colorado
 78. Pingback: RoyalCBD
 79. Pingback: Royal CBD
 80. Pingback: RoyalCBD.com
 81. Pingback: RoyalCBD.com
 82. Pingback: RoyalCBD.com
 83. Pingback: RoyalCBD
 84. Pingback: Royal CBD
 85. Pingback: RoyalCBD
 86. Pingback: RoyalCBD.com
 87. Pingback: RoyalCBD.com
 88. Pingback: RoyalCBD
 89. Pingback: RoyalCBD
 90. Pingback: Royal CBD
 91. Pingback: RoyalCBD.com
 92. Pingback: Juul pods for sale
 93. Pingback: اغاني
 94. Pingback: online casino
 95. Pingback: MILF
 96. Pingback: lesbian porn
 97. Pingback: rust plugins
 98. Pingback: casinos online
 99. Pingback: Electrician SEO
 100. Pingback: viagra generic
 101. Pingback: Fakaza mp3
 102. Pingback: Amsterdam escorts
 103. Pingback: herbal viagra
 104. Pingback: viagra connect
 105. Pingback: anvelope chisinau
 106. Pingback: Online Impacts
 107. Pingback: cheap viagra
 108. Pingback: Computer support
 109. Pingback: oyo promotion code
 110. Pingback: Testing34
 111. Pingback: Testing36
 112. Pingback: liquid tadalafil
 113. Pingback: malamute puppy
 114. Pingback: pc hilfe günstig
 115. Pingback: اغاني
 116. Pingback: finasteride
 117. Pingback: Employee benefits
 118. Pingback: sildenafil
 119. Pingback: Xtag Asia
 120. Pingback: viagra
 121. Pingback: bitsler
 122. Pingback: Viagra 50mg uk
 123. Pingback: Cialis 10mg usa
 124. Pingback: webmaster
 125. Pingback: buy sildenafil
 126. Pingback: Cialis 80 mg pills
 127. Pingback: oculus vr shop
 128. Pingback: buy tadalafil 60mg
 129. Pingback: tronexchange
 130. Pingback: Puppies for sale
 131. Pingback: THC VAPE OIL
 132. Pingback: buy lasix 100 mg
 133. Pingback: Credit Sweep scam
 134. Pingback: online pharmacy
 135. Pingback: buy lexapro 10mg
 136. Pingback: find builders
 137. Pingback: sex toy review
 138. Pingback: dinh cu canada
 139. Pingback: shop pharmacie
 140. Pingback: redclovefoods
 141. Pingback: macca daklak
 142. Pingback: tapchiphunuvn
 143. Pingback: bangkok viagra
 144. Pingback: Online PDF Merger
 145. Pingback: blogcaodep.com
 146. Pingback: tadalafil
 147. Pingback: cell phone
 148. Pingback: tabakvervanger
 149. Pingback: mah na mah na
 150. Pingback: tabakvervanger
 151. Pingback: buy cbd online
 152. Pingback: business quality
 153. Pingback: baclofen 25 mg otc
 154. Pingback: Gerüstbau
 155. Pingback: powerbanks
 156. Pingback: cialis cipla
 157. Pingback: sývý klor
 158. Pingback: sehpa takýmý
 159. Pingback: capath.vn
 160. Pingback: sweetiehouse.vn
 161. Pingback: Used guns
 162. Pingback: Buy cocaine online
 163. Pingback: cialis rxlist
 164. Pingback: Glock 33
 165. Pingback: Magic Mush Rooms
 166. Pingback: cardizem uk
 167. Pingback: CBD Oil Extract
 168. Pingback: generic viagra
 169. Pingback: ceclor 500mg cheap
 170. Pingback: ceftin tablet
 171. Pingback: Gulberg Arena
 172. Pingback: treat ed
 173. Pingback: Dank Vapes
 174. Pingback: vcc buy
 175. Pingback: eşofman
 176. Pingback: karın germe
 177. Pingback: claritin tablets
 178. Pingback: online gambling
 179. Pingback: yerel haberler
 180. Pingback: chữ ký số fpt
 181. Pingback: arsa yatırımı
 182. Pingback: casino slot
 183. Pingback: cheap ed pills
 184. Pingback: casino real money
 185. Pingback: buy followers
 186. Pingback: about canada
 187. Pingback: real online casino
 188. Pingback: medications online
 189. Pingback: Tenuate retard
 190. Pingback: buy tadalafil
 191. Pingback: o-dsmt
 192. Pingback: thc vape juice
 193. Pingback: apartment on lease
 194. Pingback: Fish scale cocaine
 195. Pingback: Change DMT
 196. Pingback: liquid k2 for sale
 197. Pingback: Herbal Incense
 198. Pingback: au cialis
 199. Pingback: Weed Wax
 200. Pingback: ed pills online
 201. Pingback: buy cialis
 202. Pingback: au cialis
 203. Pingback: brazzers
 204. Pingback: Michigan Law Firm
 205. Pingback: film
 206. Pingback: top ed pills
 207. Pingback: cialis online
 208. Pingback: film
 209. Pingback: buy cialis canada
 210. Pingback: Bastet cat jewelry
 211. Pingback: buy cialis online
 212. Pingback: canadian bitcoin
 213. Pingback: pubg mobile hile
 214. Pingback: viagra barcelona
 215. Pingback: payday loans
 216. Pingback: viagra cock
 217. Pingback: IDM Trial Reset
 218. Pingback: cbd oil amazon
 219. Pingback: Buy generic viagra
 220. Pingback: SEA VOYAGES
 221. Pingback: essay online
 222. Pingback: Rennes renovation
 223. Pingback: buy btc
 224. Pingback: ed treatment
 225. Pingback: buy an essays
 226. Pingback: eclectus
 227. Pingback: cleocin purchase
 228. Pingback: toucan for sale
 229. Pingback: indian ringneck
 230. Pingback: clomid canada
 231. Pingback: Pfizer viagra 50mg
 232. Pingback: ala tokel
 233. Pingback: heartburn cialis
 234. Pingback: clonidine tablet
 235. Pingback: Pfizer viagra 50mg
 236. Pingback: cialis viagra
 237. Pingback: viagra gel tabs
 238. Pingback: cialis risks
 239. Pingback: combivent pills
 240. Pingback: Plumber Marseille
 241. Pingback: coreg for sale
 242. Pingback: AUTOTEMPEST
 243. Pingback: learn more online
 244. Pingback: crestor cost
 245. Pingback: buy runtz online
 246. Pingback: cymbalta australia
 247. Pingback: make own cbd brand
 248. Pingback: dapsone caps uk
 249. Pingback: cheap diltiazem
 250. Pingback: 우리카지노
 251. Pingback: 샌즈카지노
 252. Pingback: 퍼스트카지노
 253. Pingback: buy viagra
 254. Pingback: limit switch price
 255. Pingback: 메리트카지노
 256. Pingback: 코인카지노
 257. Pingback: dramamine tablets
 258. Pingback: apec group review
 259. Pingback: buy flomax
 260. Pingback: cheap Doxycyline
 261. Pingback: jungle-boys
 262. Pingback: imdur cost
 263. Pingback: cheap cialis
 264. Pingback: online pharmacy
 265. Pingback: cialis 20mg price
 266. Pingback: viagra from canada
 267. Pingback: viagra and alcohol
 268. Pingback: from this source
 269. Pingback: cheap viagra
 270. Pingback: cialis ordering
 271. Pingback: guaranteed signups
 272. Pingback: Xanax for sale
 273. Pingback: lopid tablets
 274. Pingback: lopressor purchase
 275. Pingback: buy viagra online
 276. Pingback: order luvox
 277. Pingback: macrobid price
 278. Pingback: mestinon pills
 279. Pingback: atorvastatin nasid
 280. Pingback: Blue Dream Strain
 281. Pingback: mobic cost
 282. Pingback: buy nortriptyline
 283. Pingback: AC Repair Service
 284. Pingback: periactin 4 mg uk
 285. Pingback: phenergan prices
 286. Pingback: printing of gifts
 287. Pingback: dewa4dku
 288. Pingback: layarkaca21 xxi
 289. Pingback: prevacid generic
 290. Pingback: goodrx viagra
 291. Pingback: procardia generic
 292. Pingback: generic viagra
 293. Pingback: protonix purchase
 294. Pingback: pulmicort canada
 295. Pingback: remeron 15mg usa
 296. Pingback: rogaine usa
 297. Pingback: best cbd oil
 298. Pingback: pfizer viagra
 299. Pingback: tenormin canada
 300. Pingback: zanaflex usa
 301. Pingback: zestril prices
 302. Pingback: page
 303. Pingback: click now
 304. Pingback: cheap zyprexa
 305. Pingback: zyvox 600mg canada
 306. Pingback: cost of sildenafil
 307. Pingback: order furosemide
 308. Pingback: nytimes
 309. Pingback: pioglitazone pills
 310. Pingback: fake money amazon
 311. Pingback: cost of donepezil
 312. Pingback: sildenafil
 313. Pingback: irbesartan generic
 314. Pingback: free movie site

Đã đóng bình luận.