Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất

Kể từ ngày 1/1/2020 Mức lương tối thiều vùng 2020 sẽ áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng 2020 cụ thể như sau:
Theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ:

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

NHƯ VẬY:

—————————————————————–

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng vào Doanh nghiệp:

1. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
       a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
       b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.(Theo điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP)
Như vậy: Nếu người lao động làm công việc đòi hỏi Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề: => Mức lương tối thiểu vùng phải là:

VùngMức lương tối thiểu vùng cho người đã qua học nghề
Vùng 1= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng
Vùng 2= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng
Vùng 3= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng
Vùng 4 = 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

-> Đây là Mức lương tối thiểu vùng để xây dựng thang bảng lương khi đóng BHXH, BHYT, BHTN.=> Như vậy mức lương đóng BHXH năm 2020 đã tăng lên so với năm 2019.

—————————————————————–

Mức lương tối thiểu vùng qua các năm:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014:

Mức lương tối thiểu vùng 2014  Vùng   
2.700.000 đồng/thángvùng I
2.400.000 đồng/thángvùng II
2.100.000 đồng/thángvùng III
1.900.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015:

Mức lương tối thiểu vùng 2015  Vùng   
3.100.000 đồng/thángvùng I
2.750.000 đồng/thángvùng II
2.400.000 đồng/thángvùng III
2.150.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016:

Mức lương tối thiểu vùng 2016  Vùng   
3.500.000 đồng/thángvùng I
3.100.000 đồng/thángvùng II
2.700.000 đồng/thángvùng III
2.400.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

Mức lương tối thiểu vùng 2017  Vùng   
3.750.000 đồng/thángvùng I
3.320.000 đồng/thángvùng II
2.900.000 đồng/thángvùng III
2.580.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018  Vùng   
3.980.000 đồng/thángvùng I
3.530.000 đồng/thángvùng II
3.090.000 đồng/thángvùng III
2.760.000 đồng/thángvùng IV

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019  Vùng   
4.180.000 đồng/thángvùng I
3.710.000 đồng/thángvùng II
3.250.000 đồng/thángvùng III
2.920.000 đồng/thángvùng IV

—————————————————————–

335 bình luận trong “Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất

 1. Pingback: buy ciprofloxacin
 2. Pingback: generic sildenafil
 3. Pingback: male ed pills
 4. Pingback: cheap ed pills
 5. Pingback: generic cialis
 6. Pingback: canadian pharmacy
 7. Pingback: Google
 8. Pingback: generic vardenafil
 9. Pingback: Jed Fernandez
 10. Pingback: levitra online
 11. Pingback: app for laptop
 12. Pingback: Ontario classified
 13. Pingback: price of cialis
 14. Pingback: casino slots
 15. Pingback: Sonia Randhawa
 16. Pingback: kratom near me
 17. Pingback: cbd oil for cats
 18. Pingback: Sonia Randhawa
 19. Pingback: Sonia Randhawa
 20. Pingback: Sonia Randhawa
 21. Pingback: Herbal incense
 22. Pingback: loans online
 23. Pingback: consultant seo
 24. Pingback: cash payday
 25. Pingback: quick cash loans
 26. Pingback: viagra cost
 27. Pingback: cialis 5 mg
 28. Pingback: lonny
 29. Pingback: real online casino
 30. Pingback: buy cialis
 31. Pingback: 5 mg cialis
 32. Pingback: CBD for sale
 33. Pingback: cialis to buy
 34. Pingback: ثقة
 35. Pingback: حلوه
 36. Pingback: Escort amsterdam
 37. Pingback: cialis buy
 38. Pingback: Kratom near me
 39. Pingback: local guides
 40. Pingback: RoyalCBD.com
 41. Pingback: RoyalCBD.com
 42. Pingback: Royal CBD
 43. Pingback: RoyalCBD
 44. Pingback: free casino games
 45. Pingback: RoyalCBD.com
 46. Pingback: RoyalCBD
 47. Pingback: RoyalCBD.com
 48. Pingback: Royal CBD
 49. Pingback: RoyalCBD
 50. Pingback: Royal CBD
 51. Pingback: cbd oil wisconsin
 52. Pingback: wyoming cbd
 53. Pingback: RoyalCBD
 54. Pingback: virginia
 55. Pingback: Royal CBD
 56. Pingback: Royal CBD
 57. Pingback: RoyalCBD.com
 58. Pingback: north dakota
 59. Pingback: RoyalCBD.com
 60. Pingback: texas cbd
 61. Pingback: Royal CBD
 62. Pingback: cbd pennsylvania
 63. Pingback: RoyalCBD.com
 64. Pingback: RoyalCBD.com
 65. Pingback: Royal CBD
 66. Pingback: michigan
 67. Pingback: cbd massachusetts
 68. Pingback: maryland
 69. Pingback: Royal CBD
 70. Pingback: illinois
 71. Pingback: maine cbd
 72. Pingback: RoyalCBD.com
 73. Pingback: florida cbd
 74. Pingback: georgia cbd
 75. Pingback: Royal CBD
 76. Pingback: Royal CBD
 77. Pingback: cbd oil colorado
 78. Pingback: RoyalCBD
 79. Pingback: Royal CBD
 80. Pingback: RoyalCBD.com
 81. Pingback: RoyalCBD.com
 82. Pingback: RoyalCBD.com
 83. Pingback: RoyalCBD
 84. Pingback: Royal CBD
 85. Pingback: RoyalCBD
 86. Pingback: RoyalCBD.com
 87. Pingback: RoyalCBD.com
 88. Pingback: RoyalCBD
 89. Pingback: RoyalCBD
 90. Pingback: Royal CBD
 91. Pingback: RoyalCBD.com
 92. Pingback: Juul pods for sale
 93. Pingback: اغاني
 94. Pingback: online casino
 95. Pingback: MILF
 96. Pingback: lesbian porn
 97. Pingback: rust plugins
 98. Pingback: casinos online
 99. Pingback: Electrician SEO
 100. Pingback: viagra generic
 101. Pingback: Fakaza mp3
 102. Pingback: Amsterdam escorts
 103. Pingback: herbal viagra
 104. Pingback: viagra connect
 105. Pingback: anvelope chisinau
 106. Pingback: Online Impacts
 107. Pingback: cheap viagra
 108. Pingback: Computer support
 109. Pingback: oyo promotion code
 110. Pingback: Testing34
 111. Pingback: Testing36
 112. Pingback: liquid tadalafil
 113. Pingback: malamute puppy
 114. Pingback: pc hilfe günstig
 115. Pingback: اغاني
 116. Pingback: finasteride
 117. Pingback: Employee benefits
 118. Pingback: sildenafil
 119. Pingback: Xtag Asia
 120. Pingback: viagra
 121. Pingback: bitsler
 122. Pingback: Viagra 50mg uk
 123. Pingback: Cialis 10mg usa
 124. Pingback: webmaster
 125. Pingback: buy sildenafil
 126. Pingback: Cialis 80 mg pills
 127. Pingback: oculus vr shop
 128. Pingback: buy tadalafil 60mg
 129. Pingback: tronexchange
 130. Pingback: Puppies for sale
 131. Pingback: THC VAPE OIL
 132. Pingback: buy lasix 100 mg
 133. Pingback: Credit Sweep scam
 134. Pingback: online pharmacy
 135. Pingback: buy lexapro 10mg
 136. Pingback: find builders
 137. Pingback: sex toy review
 138. Pingback: dinh cu canada
 139. Pingback: shop pharmacie
 140. Pingback: redclovefoods
 141. Pingback: macca daklak
 142. Pingback: tapchiphunuvn
 143. Pingback: bangkok viagra
 144. Pingback: Online PDF Merger
 145. Pingback: blogcaodep.com
 146. Pingback: tadalafil
 147. Pingback: cell phone
 148. Pingback: tabakvervanger
 149. Pingback: mah na mah na
 150. Pingback: tabakvervanger
 151. Pingback: buy cbd online
 152. Pingback: business quality
 153. Pingback: baclofen 25 mg otc
 154. Pingback: Gerüstbau
 155. Pingback: powerbanks
 156. Pingback: cialis cipla
 157. Pingback: sývý klor
 158. Pingback: sehpa takýmý
 159. Pingback: capath.vn
 160. Pingback: sweetiehouse.vn
 161. Pingback: Used guns
 162. Pingback: Buy cocaine online
 163. Pingback: cialis rxlist
 164. Pingback: Glock 33
 165. Pingback: Magic Mush Rooms
 166. Pingback: cardizem uk

Đã đóng bình luận.