Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng BHXH năm 2019 có thay đổi?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2019. Vậy, mức đóng BHXH 2019 của người lao động có gì thay đổi?

Theo quy định tại điểm 6, khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH , tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải đáp ứng điều kiện sau:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường;

– Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Theo đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 01/01/2019, mức tiền lương tháng tối thiểu để tính đóng BHXH bắt buộc như sau:

Như vậy, nếu người lao động đang có mức lương đóng BHXH bắt buộc dưới mức nêu trên thì cần đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng đúng theo quy định của Quyết định 595/QĐ-BHXH

12 bình luận trong “Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng BHXH năm 2019 có thay đổi?

  1. Pingback: buy ciprofloxacin
  2. Pingback: albuterol inhaler
  3. Pingback: buy sildenafil
  4. Pingback: viagra 100mg
  5. Pingback: erection pills
  6. Pingback: top rated ed pills
  7. Pingback: buy chloroquine

Trả lời