Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất của BHXH Việt Nam

Theo điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định thủ tục hồ sơ chế độ thai sản cụ thể như sau:

1. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:
Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXHHồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:


——————————————————————————————-


Doanh Nghiệp chuẩn bị:

    – Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam)

    – Báo giảm lao động theo mẫu: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

—————————————————————————————–

Người lao động chuẩn bị (Tùy từng trường hợp giấy tờ hồ sơ sẽ khác nhau, cụ thể như sau):

a. Đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con:   

– Sổ BHXH
    – Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

+) Trường hợp con chết sau khi sinh
    – Ngoài hồ sơ nêu trên cần có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con;
    – Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

+) Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con:
    – Thì có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

+) Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con:
    – Thì có thêm biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

+) Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH:
    – Thì có thêm một trong các giấy tờ sau:
          + Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
         + Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
          + Trường hợp phải GĐYK: Biên bản GĐYK.

+) Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:
    – Thì có thêm bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
    – Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. 

————————————————————————

b. Đối với lao động nữ đi khám thai, bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai, hồ sơ gồm:

Trường hợp điều trị nội trú:
    – Sổ bảo hiểm xã hội.
    – Bản sao giấy ra viện của người lao động;
    Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

Trường hợp điều trị ngoại trú: 
    –  Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD
     – Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. 

—————————————————————————————————-

c. Đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi: 
    – Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.


—————————————————————————————————

d. Đối với lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:
    – Sổ BHXH
    – Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

—————————————————————————————————

+) Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 

+) Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

—————————————————————————————

e. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: 
    – Sổ BHXH
    – Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

+) Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.
+) Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như trên điểm d.

——————————————————————————————————–

Một số lưu ý:

– Đối với chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị mà có nguyện vọng nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH), thì hồ sơ như sau:
+) Hồ sơ theo quy định tại điểm a, c nêu trên. 
    – Trường hợp nghỉ thai sản khi sinh con theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà các hồ sơ quy định tại nội dung “Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai” mà không thể hiện việc nghỉ dưỡng thai thì có thêm Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.
+) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

——————————————————————————-

2. Các bước thực hiện:

Bước 1: 
   – Người lao động nộp hồ sơ cho DN.
Bước 2:
   – Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa BHXH.
Thời hạn giải quyết của DN:
   – DN giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết và chi trả của Cơ quan BHXH:
    – Trường hợp Doanh nghiệp đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
    – Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
(Theo khoản 4 điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH)

————————————————————————————————————

3. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/03/2016 của BHXH Việt Nam quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

“Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”.
-> Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

-> Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.”

————————————————————————–

Lưu ý:
– DN phải tiếp nhận hồ sơ để: Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;
– Hàng tháng hoặc quý, DN phải lập:
      + Danh sách thanh toán chế độ thai sản Mẫu 01B-HSB nộp cho BHXH quận, huyện.
      + Kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

1.529 bình luận trong “Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất của BHXH Việt Nam

 1. Good day very cool blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..

  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m glad to search out a lot of helpful information right here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 2. I think that what you wrote was actually very logical. But,
  what about this? suppose you composed a catchier post title?
  I am not saying your information isn’t solid, but suppose you added a post title
  that makes people desire more? I mean Hồ sơ
  hưởng chế độ thai sản 2019 theo Quyết định
  166/QĐ-BHXH is a little plain. You should glance at
  Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get
  people to open the links. You might add a video or a related pic or two to grab readers excited about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it could make your website a little livelier.

 3. I believe what you published was very logical. But, what
  about this? suppose you added a little content? I mean, I don’t want to tell you
  how to run your website, however suppose you added something
  that makes people desire more? I mean Hồ sơ hưởng chế độ
  thai sản 2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH is a little vanilla.
  You should glance at Yahoo’s front page and watch how they create news titles to
  grab viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to get people excited about
  everything’ve written. In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

 4. I think that what you posted made a ton of sense.
  However, what about this? suppose you were to write a awesome headline?
  I am not saying your content is not good., but suppose you added a post title that grabbed a person’s
  attention? I mean Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH is a little plain. You might glance at Yahoo’s home page and watch how
  they create article headlines to get viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to grab people interested about what you’ve written. In my opinion, it would make your website a little bit more
  interesting.

 5. I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it
  in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type
  of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 6. Hi tһere! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you knoԝ how to make your site mobile friendly?
  My web site lookѕ weird when viewing rom my iphone4.
  I’m trying to find a template or pⅼugin that might be able to fix this issue.
  If you havve any suggestions, please share.
  Thanks! http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/Harga_Beton_Cor_Jayamix_Bekasi_Jempolan_Dan_Juga_Terpercaya_Paling_Hemat

 7. I was just looking for this information for some time.
  After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it
  in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do
  not rank this type of informative sites in top of the
  list. Usually the top websites are full of garbage.

 8. I was just seeking this information for some time. After 6
  hours of continuous Googleing, finally I got it in your website.
  I wonder what is the lack of Google strategy
  that do not rank this kind of informative web sites in top of
  the list. Normally the top sites are full of garbage.

 9. I believe what you posted was very reasonable. But,
  what about this? what if you added a little content?
  I am not suggesting your information isn’t solid.,
  however what if you added something to possibly grab a person’s attention? I mean Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2019
  theo Quyết định 166/QĐ-BHXH is kinda plain. You should glance at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to grab viewers to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab people interested about everything’ve written.
  In my opinion, it could make your posts a little livelier.

 10. һey there and thank you for your infо – I’ve defіnitely picked
  up anything new from гight here. I did hhowever expertgise several tеchnical issues
  using this website, aas I experienced to reload the website a llot off imes previous to I
  could get it to load correctly. I һɑd beԝn wondfering if your web hosting
  iѕ Oᛕ? Not tһɑt I am complaining, but sluggisһ loading
  іnstances times will sometimes affect yoսr placement in google and can damage yߋur high-qualіty score if advertisiing and marketting with Adԝords.
  Anyway I’m adding tuis RSS to my е-mɑil and could lok outt for a
  lot more of your respective interesting content.
  Mɑke suгe you updatе this again ѕoօn. https://Axiamedica.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2818063

 11. This іs thee perfect webpage for anyone who hopes too find out about thіѕ topic.
  You realize a whole loot its almost hard to argue with yyou (not thwt I actuɑlly would want to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject which haas
  bewn wrгitten about for ages. Gгeat stᥙff, just wonderful!

 12. I think everything wrote made a bunch of sense.

  But, consider this, suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however suppose
  you added something to maybe grab folk’s attention? I mean Hồ sơ hưởng
  chế độ thai sản 2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH is a little boring.

  You could peek at Yahoo’s home page and see how they write news
  headlines to get viewers to click. You might add a related
  video or a related picture or two to get readers interested about everything’ve got to say.

  In my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 13. I liked up to you’ll obtain performed right here.
  The caricature is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be
  turning in the following. ill unquestionably come more beforehand again as precisely
  the same just about very continuously inside case you shield this hike.

 14. Pingback: Google
 15. Pingback: rabbit sex toy
 16. Pingback: womanizer sex toy
 17. Pingback: first dildo
 18. Pingback: Grey Cup Live Free
 19. Pingback: PORN
 20. Pingback: Gizmoist.com
 21. Pingback: thrusting vibrator
 22. Pingback: rabbit massager
 23. Pingback: XXX VIDEO
 24. Pingback: how to earn robux
 25. Pingback: games friv
 26. Pingback: CHEAP VIAGA
 27. Pingback: Anime Batch
 28. Pingback: korrektnyj sinonim
 29. Pingback: vibrators
 30. Pingback: cbd oil for sleep
 31. Pingback: cock ring
 32. Pingback: BUY VIAGRA
 33. Pingback: anal sex toy
 34. Pingback: best butt plug
 35. Pingback: chase near me
 36. Pingback: PORN DOWNLOAD
 37. Pingback: best software
 38. Pingback: ABP 936
 39. Pingback: blog
 40. Pingback: 더킹카지노
 41. Pingback: 퍼스트카지노
 42. Pingback: 더나인카지노
 43. Pingback: SCOP-659
 44. Pingback: sin
 45. Pingback: 예스카지노
 46. Pingback: 퍼스트카지노
 47. Pingback: 더나인카지노
 48. Pingback: Which
 49. Pingback: XXX VIDEOS
 50. Pingback: Livesex
 51. Pingback: powerful vibrator
 52. Pingback: silicone rabbit
 53. Pingback: best new vibrator
 54. Pingback: erection ring
 55. Pingback: PORN DOWNLOAD
 56. Pingback: Tramadol online
 57. Pingback: Rivers State
 58. Pingback: anal plugs
 59. Pingback: china
 60. Pingback: cbd oil near me
 61. Pingback: herotonija
 62. Pingback: vibrator
 63. Pingback: women apparel
 64. Pingback: electric bicycles
 65. Pingback: jetsurf
 66. Pingback: onewalmart login
 67. Pingback: Nairaland Politics
 68. Pingback: Meaning of Odogwu
 69. Pingback: Best naija Blog
 70. Pingback: Vidalista 40mg
 71. Pingback: the full details
 72. Pingback: Dank vapes
 73. Pingback: strap-on dildo
 74. Pingback: rabbit vibe
 75. Pingback: best cbd capsules
 76. Pingback: Google
 77. Pingback: ehlers danlos
 78. Pingback: best cbd gummies
 79. Pingback: Pressure cleaning
 80. Pingback: personal massager
 81. Pingback: trojan finger ring
 82. Pingback: mimai beach
 83. Pingback: tail butt plug
 84. Pingback: نقل عفش
 85. Pingback: Free Ads
 86. Pingback: cannabidiol
 87. Pingback: Online vape shop
 88. Pingback: url
 89. Pingback: forex trading
 90. Pingback: sex toys for men
 91. Pingback: Weed Shop Near Me
 92. Pingback: Xanax for Sale
 93. Pingback: Buy Weed Online
 94. Pingback: cheap home box
 95. Pingback: Bandar Poker
 96. Pingback: Free Robux here
 97. Pingback: crichd
 98. Pingback: Unusual gifts
 99. Pingback: anal vibrator
 100. Pingback: increase DR fast
 101. Pingback: viagra
 102. Pingback: viagra
 103. Pingback: viagra
 104. Pingback: Judi Poker Terbaik
 105. Pingback: redteadetox
 106. Pingback: Zack Voris
 107. Pingback: viagra
 108. Pingback: best CBD oil
 109. Pingback: medical research
 110. Pingback: cannabidiol
 111. Pingback: PornRabbit
 112. Pingback: Marijuana Wax
 113. Pingback: Vape Shops Near Me
 114. Pingback: 1P-LSD Blotters
 115. Pingback: Top Markets Info
 116. Pingback: Cherry Pie Strain
 117. Pingback: Joel Osteen 2020
 118. Pingback: Joel Osteen Blog
 119. Pingback: نقل عفش
 120. Pingback: singing lessons
 121. Pingback: cbd gummies
 122. Pingback: cbd products
 123. Pingback: cannabidiol oil
 124. Pingback: cbd oil for sale
 125. Pingback: pure cbd oil
 126. Pingback: SEO
 127. Pingback: fda us agent
 128. Pingback: Jewelry
 129. Pingback: Notarias en cancun
 130. Pingback: hacksaw frames
 131. Pingback: wand massager
 132. Pingback: Gelato Strain
 133. Pingback: wallet chain
 134. Pingback: marble
 135. Pingback: Vape shop
 136. Pingback: roblox
 137. Pingback: VISA FOR INDIA
 138. Pingback: good lawyer
 139. Pingback: indian visa
 140. Pingback: quality movement
 141. Pingback: Robux Hack
 142. Pingback: IT Security Jersey
 143. Pingback: guitar licks
 144. Pingback: pet life today
 145. Pingback: gk quiz
 146. Pingback: cbd oil near me
 147. Pingback: cbd oil for dogs
 148. Pingback: russian last names
 149. Pingback: pornographie
 150. Pingback: Vape Shops Near Me
 151. Pingback: catollux.md
 152. Pingback: situs bandar poker
 153. Pingback: The Divide
 154. Pingback: page authority
 155. Pingback: cbg cannabinoid
 156. Pingback: sàn forex
 157. Pingback: realistic dildo
 158. Pingback: legal steroids uk
 159. Pingback: Handmade Leather
 160. Pingback: face acne
 161. Pingback: fapidy
 162. Pingback: SIP Trunks
 163. Pingback: Marijuana Wax
 164. Pingback: Creative logo
 165. Pingback: private chef
 166. Pingback: mold
 167. Pingback: tulpentour holland
 168. Pingback: preminium eliquid
 169. Pingback: it-remarketing
 170. Pingback: how to
 171. Pingback: Royal CBD
 172. Pingback: CBD oil 500
 173. Pingback: click here
 174. Pingback: how to use sex toy
 175. Pingback: Royal CBD oil
 176. Pingback: strap on dildo
 177. Pingback: full apps download
 178. Pingback: Dank cartrifges
 179. Pingback: iTools License Key
 180. Pingback: Sex toys
 181. Pingback: Elite IT
 182. Pingback: strap on dildo
 183. Pingback: is CBD legal
 184. Pingback: CBD capsules
 185. Pingback: bondage kit
 186. Pingback: bdsm toys
 187. Pingback: soft washing
 188. Pingback: best apps
 189. Pingback: Sex Toy Shopping
 190. Pingback: Football Games
 191. Pingback: Royal CBD
 192. Pingback: webehigh
 193. Pingback: CBD products
 194. Pingback: best CBD oil
 195. Pingback: buy CBD products
 196. Pingback: onhax me
 197. Pingback: how to make porn
 198. Pingback: free porn
 199. Pingback: free tv series
 200. Pingback: MyInforms
 201. Pingback: travel
 202. Pingback: CBD oil near me
 203. Pingback: Cannabis Oil
 204. Pingback: huge dildos
 205. Pingback: elixinol cbd
 206. Pingback: call definition
 207. Pingback: hemp cbd
 208. Pingback: ctfo cbd
 209. Pingback: royal cbd
 210. Pingback: depression
 211. Pingback: adam and eve toys
 212. Pingback: online shopping
 213. Pingback: domain authority
 214. Pingback: kiu
 215. Pingback: anal vibrator
 216. Pingback: MILF
 217. Pingback: Sex
 218. Pingback: Biography
 219. Pingback: rabbit vibrator
 220. Pingback: rabbit vibrator
 221. Pingback: penis ring
 222. Pingback: Homeowners
 223. Pingback: what is a samovar
 224. Pingback: Stiiizy Birthday
 225. Pingback: Argos Indiana
 226. Pingback: debit visa card
 227. Pingback: Olamide
 228. Pingback: dax history
 229. Pingback: india medical visa
 230. Pingback: sex streaming
 231. Pingback: MKsOrb
 232. Pingback: dank carts
 233. Pingback: MKsOrb.Com
 234. Pingback: MKsOrb.Com
 235. Pingback: MKsOrb
 236. Pingback: MKsOrb
 237. Pingback: Maid Las Vegas
 238. Pingback: THC Vape Juice
 239. Pingback: MKsOrb.Com
 240. Pingback: blue rays
 241. Pingback: sexy cams live
 242. Pingback: sex couple cams
 243. Pingback: MKsOrb.Com
 244. Pingback: nudelive
 245. Pingback: sexy shows
 246. Pingback: sex
 247. Pingback: sexy
 248. Pingback: CBD gummies
 249. Pingback: CBD gummies
 250. Pingback: MKsOrb.Com
 251. Pingback: MKsOrb.Com
 252. Pingback: Earn Money Online
 253. Pingback: Android
 254. Pingback: MKsOrb.Com
 255. Pingback: Vape Store Near me
 256. Pingback: Smoke Shop
 257. Pingback: MKsOrb
 258. Pingback: Android
 259. Pingback: Avira
 260. Pingback: DiamondCleaningUSA
 261. Pingback: internet
 262. Pingback: official statement
 263. Pingback: here
 264. Pingback: Coinpunk
 265. Pingback: here
 266. Pingback: coinchomp
 267. Pingback: MKsOrb
 268. Pingback: MKsOrb.Com
 269. Pingback: Business Accounts
 270. Pingback: سایت سکسی
 271. Pingback: فیلم سوپر
 272. Pingback: MKsOrb
 273. Pingback: THC vape juice
 274. Pingback: Pet stores
 275. Pingback: MKsOrb.Com
 276. Pingback: MKsOrb.Com
 277. Pingback: Dank vapes
 278. Pingback: download mp3
 279. Pingback: MKsOrb
 280. Pingback: safestore auto
 281. Pingback: MKsOrb
 282. Pingback: THC vape juice
 283. Pingback: Maltese puppy
 284. Pingback: MKsOrb.Com
 285. Pingback: Author
 286. Pingback: Dank carts
 287. Pingback: Puppies near me
 288. Pingback: Dank vapes
 289. Pingback: Buy weed online
 290. Pingback: psyhelp_on_line
 291. Pingback: penis pump review
 292. Pingback: oneplus 8
 293. Pingback: coronavirus
 294. Pingback: CBD
 295. Pingback: CBD
 296. Pingback: CBD
 297. Pingback: CBD
 298. Pingback: CBD
 299. Pingback: CBD
 300. Pingback: CBD
 301. Pingback: CBD
 302. Pingback: MKsOrb.Com
 303. Pingback: CBD
 304. Pingback: CBD
 305. Pingback: CBD
 306. Pingback: CBD
 307. Pingback: CBD
 308. Pingback: CBD
 309. Pingback: CBD
 310. Pingback: CBD
 311. Pingback: CBD
 312. Pingback: CBD
 313. Pingback: CBD
 314. Pingback: buy CBD oil
 315. Pingback: CBD oil
 316. Pingback: CBD oil
 317. Pingback: buy CBD oil
 318. Pingback: buy CBD oil
 319. Pingback: CBD oil
 320. Pingback: buy CBD oil
 321. Pingback: CBD for sale
 322. Pingback: best CBD oil
 323. Pingback: best CBD oil
 324. Pingback: CBD oil
 325. Pingback: CBD for sale
 326. Pingback: CBD oil
 327. Pingback: CBD for sale
 328. Pingback: CBD oil
 329. Pingback: CBD for sale
 330. Pingback: CBD oil for sale
 331. Pingback: CBD oil for sale
 332. Pingback: best CBD oil
 333. Pingback: wand vibrator
 334. Pingback: anal toys
 335. Pingback: buy CBD
 336. Pingback: best CBD
 337. Pingback: best CBD
 338. Pingback: buy cbd
 339. Pingback: royalcbd
 340. Pingback: best cbd oil
 341. Pingback: royal cbd products
 342. Pingback: cbd products
 343. Pingback: Exotic carts
 344. Pingback: CBD gummies
 345. Pingback: Juul pods near me
 346. Pingback: CBD gummies
 347. Pingback: CBD gummies
 348. Pingback: app for laptop
 349. Pingback: nill
 350. Pingback: react native
 351. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 352. Pingback: best blow job
 353. Pingback: See This
 354. Pingback: Verf vergelijken
 355. Pingback: black dildo
 356. Pingback: adam and eve haul
 357. Pingback: Dispensary Near Me
 358. Pingback: CBD topical
 359. Pingback: CBD oil for sale
 360. Pingback: THC Vape Oil
 361. Pingback: buy CBD oil
 362. Pingback: male sex toy
 363. Pingback: dildo
 364. Pingback: cannabis culture
 365. Pingback: sanal mağaza
 366. Pingback: CBD oil
 367. Pingback: quarantine period
 368. Pingback: dildo
 369. Pingback: CBS oil benefits
 370. Pingback: Dank Cartridges
 371. Pingback: Glock 43
 372. Pingback: barbering scissors
 373. Pingback: référencement
 374. Pingback: Contact Details
 375. Pingback: yasaka scissors
 376. Pingback: cbd oil Australia
 377. Pingback: earn money fast
 378. Pingback: dildo
 379. Pingback: make quick money
 380. Pingback: vibrators
 381. Pingback: solar panel kit
 382. Pingback: mens rings online
 383. Pingback: g gasm rabbit toy
 384. Pingback: app for laptop
 385. Pingback: apps for pc
 386. Pingback: apps for pc
 387. Pingback: moon rocks
 388. Pingback: Rick simpson oil
 389. Pingback: buy cannabis oil
 390. Pingback: study in ukraine
 391. Pingback: best CBD oil
 392. Pingback: 15% minoxidil
 393. Pingback: best CBD oil
 394. Pingback: best CBD gummies
 395. Pingback: Thailand Rajabhat
 396. Pingback: best CBD gummies
 397. Pingback: scraping api
 398. Pingback: best CBD oil
 399. Pingback: strongest CBD oil
 400. Pingback: CBD oil 250mg
 401. Pingback: CBD oil for sale
 402. Pingback: Royal CBD
 403. Pingback: CBD gummies
 404. Pingback: CBD for pain
 405. Pingback: Royal CBD
 406. Pingback: Royal CBD products
 407. Pingback: carte prepagate
 408. Pingback: CBD oil
 409. Pingback: p spot massager
 410. Pingback: cannabis near me
 411. Pingback: male masturbators
 412. Pingback: doctor7online.com
 413. Pingback: watch porn
 414. Pingback: Porno izle
 415. Pingback: flour mill
 416. Pingback: male extender
 417. Pingback: porno
 418. Pingback: Parrots for sale
 419. Pingback: ventolin inhaler
 420. Pingback: Buy Weed Online
 421. Pingback: film doktor_liza
 422. Pingback: djoker film
 423. Pingback: viagra
 424. Pingback: generic viagra
 425. Pingback: viagra online
 426. Pingback: buy viagra online
 427. Pingback: Juul Pods
 428. Pingback: Mango Juul Pods
 429. Pingback: generic viagra
 430. Pingback: Juul Mint
 431. Pingback: buy weed online
 432. Pingback: THC VAPE OIL
 433. Pingback: vape shops near me
 434. Pingback: otc viagra
 435. Pingback: aralen 500
 436. Pingback: tylenol walmart
 437. Pingback: Buy Valium online
 438. Pingback: Buy Xanax
 439. Pingback: Cocaine for sale
 440. Pingback: viagra alternative
 441. Pingback: Robux Hack
 442. Pingback: slot jackpots 2020
 443. Pingback: Dankwoods Blunt
 444. Pingback: viagra generic
 445. Pingback: Freelance Jobs
 446. Pingback: viagra for sale
 447. Pingback: Free Robux
 448. Pingback: vape shop near me
 449. Pingback: Dank Vape Cart
 450. Pingback: viagra prices
 451. Pingback: cheap cialis
 452. Pingback: Kratom Near Me
 453. Pingback: Rick Simpson Oil
 454. Pingback: Buy Weed Online
 455. Pingback: top rated ed pills
 456. Pingback: buy viagra
 457. Pingback: Vape shop Near Me
 458. Pingback: Buy Weed Online
 459. Pingback: seo hk
 460. Pingback: seo in hong kong
 461. Pingback: cialis 20 mg
 462. Pingback: cialis online
 463. Pingback: WinRAR Serial Key
 464. Pingback: tadalafil 20 mg
 465. Pingback: IDM Patch
 466. Pingback: t.me/psyhell
 467. Pingback: Buy Valium online
 468. Pingback: viagra sex
 469. Pingback: Make Money Fast
 470. Pingback: Make Money Fast
 471. Pingback: Make Money Fast
 472. Pingback: Make Money Fast
 473. Pingback: Make Money Fast
 474. Pingback: Buy cialis
 475. Pingback: bitly.com
 476. Pingback: viagra 100mg
 477. Pingback: viagra price
 478. Pingback: OnHax
 479. Pingback: viagra coupon
 480. Pingback: onhaxx.me
 481. Pingback: onhaxx.me
 482. Pingback: cialis price
 483. Pingback: cialis 5mg
 484. Pingback: Geklato near me
 485. Pingback: Cookies Carts
 486. Pingback: vape carts
 487. Pingback: Weed Strains
 488. Pingback: Kratom Near Me
 489. Pingback: generic levitra
 490. Pingback: easy online
 491. Pingback: OnHaxx
 492. Pingback: levitra pill
 493. Pingback: romania tv serials
 494. Pingback: Weed Shop
 495. Pingback: Dank Vapes
 496. Pingback: hd replays online
 497. Pingback: vardenafil
 498. Pingback: Hoodies
 499. Pingback: e-library
 500. Pingback: cialis coupons
 501. Pingback: Click Here
 502. Pingback: buy cheap viagra
 503. Pingback: Pain Medication
 504. Pingback: Visit Website
 505. Pingback: rlowcostmd.com
 506. Pingback: mario carts
 507. Pingback: Buy Weed Online
 508. Pingback: Kratom Near Me
 509. Pingback: best seo services
 510. Pingback: THC Vape Oil
 511. Pingback: exterminators
 512. Pingback: cbd oil for pain
 513. Pingback: Keto Diet Pills
 514. Pingback: bookstore
 515. Pingback: cbd for cats
 516. Pingback: bitly
 517. Pingback: beagle puppies
 518. Pingback: cash payday
 519. Pingback: Jazzct.com
 520. Pingback: Diet Pills
 521. Pingback: gnc testosterone
 522. Pingback: viagra pills
 523. Pingback: Write My Essay
 524. Pingback: casino online usa
 525. Pingback: slot games
 526. Pingback: cialis buy
 527. Pingback: melanie
 528. Pingback: cialis internet
 529. Pingback: pharmacy
 530. Pingback: cialis
 531. Pingback: 20 cialis
 532. Pingback: cialis 20
 533. Pingback: cialis 5 mg
 534. Pingback: Plus Size Teen
 535. Pingback: Kratom near me
 536. Pingback: casino slot games
 537. Pingback: Sell rolex
 538. Pingback: Sell jewelry
 539. Pingback: Corgi for sale
 540. Pingback: 먹튀검증
 541. Pingback: dom 2
 542. Pingback: Dog Toys
 543. Pingback: slot machine games
 544. Pingback: PMP Dumps
 545. Pingback: free viagra
 546. Pingback: viagra pill
 547. Pingback: viagra generic
 548. Pingback: liquid tadalafil
 549. Pingback: moskva-psiholog
 550. Pingback: Kingpen
 551. Pingback: Thc Vape Cartridge
 552. Pingback: cialis tadalafil
 553. Pingback: india visa
 554. Pingback: Cavachon
 555. Pingback: Cavapoo
 556. Pingback: Pomeranian Puppies
 557. Pingback: Link
 558. Pingback: more info here
 559. Pingback: batmanapollo.ru
 560. Pingback: 323
 561. Pingback: 525
 562. Pingback: dom2-ru
 563. Pingback: Tenet Online
 564. Pingback: best casino online
 565. Pingback: play casino
 566. Pingback: psy psy psy psy
 567. Pingback: cialistodo.com
 568. Pingback: visit this site
 569. Pingback: krsmi.ru
 570. Pingback: Cherry Pie Strain
 571. Pingback: White Shark Strain
 572. Pingback: cheap Viagra 25mg
 573. Pingback: Cialis 10 mg uk
 574. Pingback: Blue Cheese Strain
 575. Pingback: Blueberrry Strain
 576. Pingback: Valentine X Strain
 577. Pingback: G13 Strain
 578. Pingback: cheap Cialis 20 mg
 579. Pingback: Romulan Strain
 580. Pingback: Sour Tangie Strain
 581. Pingback: Euforia Strain
 582. Pingback: Henry Viii Strain
 583. Pingback: like-v.ru
 584. Pingback: Honey Bud Strain
 585. Pingback: sildenafil 50mg uk
 586. Pingback: lasix 40 mg price
 587. Pingback: Negative Thoughts
 588. Pingback: Cat Piss Strain
 589. Pingback: Grape Ape Strain
 590. Pingback: Trainwreck Strain
 591. Pingback: CFOSPUK
 592. Pingback: Yeti Og Strain
 593. Pingback: Remedy Strain
 594. Pingback: Cherry Kush Strain
 595. Pingback: Moby Dick Strain
 596. Pingback: Halo Og Strain
 597. Pingback: Mango Kush Strain
 598. Pingback: Blues Strain
 599. Pingback: Alien Dawg Strain
 600. Pingback: Fog Strain
 601. Pingback: Top 44 Strain
 602. Pingback: Euphoria Strain
 603. Pingback: Paris Og Strain
 604. Pingback: arava 10 mg online
 605. Pingback: Huron Strain
 606. Pingback: viagra voucher
 607. Pingback: Sour Jack Strain
 608. Pingback: Amnesia Thc Oil
 609. Pingback: Ak47 Thc Oil
 610. Pingback: cialis results
 611. Pingback: baclofen 25 mg uk
 612. Pingback: how much is cialis
 613. Pingback: cialis miami
 614. Pingback: casodex pills
 615. Pingback: order catapres
 616. Pingback: celebrex generic
 617. Pingback: celexa tablets
 618. Pingback: real online casino
 619. Pingback: gambling games
 620. Pingback: slot machine games
 621. Pingback: insurance rates
 622. Pingback: batmanapollo
 623. Pingback: THC Vape Oil
 624. Pingback: Dank Vapes
 625. Pingback: autoinsurance
 626. Pingback: personal loans
 627. Pingback: cure car insurance
 628. Pingback: Generic viagra
 629. Pingback: viagra junk email
 630. Pingback: sildenafil soft
 631. Pingback: 44548
 632. Pingback: 44549
 633. Pingback: hod-korolevy-2020
 634. Pingback: HD
 635. Pingback: white paper writer
 636. Pingback: Vancouver Tours
 637. Pingback: Disaster Guides
 638. Pingback: clomid 25mg prices
 639. Pingback: 158444
 640. Pingback: cost of viagra
 641. Pingback: cheapest coreg
 642. Pingback: matrica-film
 643. Pingback: dzhonuikfilm4
 644. Pingback: Human design
 645. Pingback: ddavp 0.1 mg price
 646. Pingback: cheapest depakote
 647. Pingback: buy differin
 648. Pingback: diltiazem price
 649. Pingback: elavil nz
 650. Pingback: etodolac canada
 651. Pingback: cheap flomax
 652. Pingback: geodon 40mg price
 653. Pingback: hyzaar 12,5mg usa
 654. Pingback: how to buy imdur
 655. Pingback: imitrex pills
 656. Pingback: that site
 657. Pingback: Bonuses
 658. Pingback: imuran coupon
 659. Pingback: Virtual Concerts
 660. Pingback: mouse trap
 661. Pingback: indocin generic
 662. Pingback: lamisil 250 mg uk
 663. Pingback: Virtual Classroom
 664. Pingback: lopressor price
 665. Pingback: macrobid australia
 666. Pingback: phone repair
 667. Pingback: Ambien for sale
 668. Pingback: Buy valium online
 669. Pingback: buy Xanax online
 670. Pingback: mestinon pills
 671. Pingback: mobic 7,5mg cost
 672. Pingback: 232dfsad
 673. Pingback: phenergan uk
 674. Pingback: cleantalkorg2.ru
 675. Pingback: proscar tablets
 676. Pingback: protonix canada
 677. Pingback: viagra with no pre
 678. Pingback: pyridium tablets
 679. Pingback: join vk
 680. Pingback: vk login
 681. Pingback: buy risperdal
 682. Pingback: rogaine prices
 683. Pingback: singulair usa
 684. Pingback: cialis vs viagra
 685. Pingback: tenormin cheap
 686. Pingback: thorazine coupon
 687. Pingback: toprol generic
 688. Pingback: tricor online
 689. Pingback: valtrex uk
 690. Pingback: how to buy vantin
 691. Pingback: voltaren otc
 692. Pingback: zestril tablet
 693. Pingback: next page
 694. Pingback: site
 695. Pingback: order zocor
 696. Pingback: zovirax 200mg usa
 697. Pingback: zyloprim 100mg usa
 698. Pingback: sildenafil canada
 699. Pingback: svaty—7—sezon
 700. Pingback: svaty 7 sezon
 701. Pingback: svaty 7
 702. Pingback: nytimes
 703. Pingback: atomoxetine cheap
 704. Pingback: donepezil online
 705. Pingback: buy dutasteride
 706. Pingback: buspirone purchase

Trả lời