0365823868

THÔNG BÁO : Hạn kê khai thuế Quý 4/2020 và nộp thuế Quý 4/2020 là ngày 31/01/2021. Đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.